Ultrasonografia ginekologiczna jest czasami nadużywana, gdy jest wykorzystywana do badań przesiewowych w kierunku raka jajnika u kobiet, które nie są narażone na ryzyko zachorowania na ten rak. Panuje zgoda co do tego, że kobiety o średnim ryzyku zachorowania na raka jajnika nie powinny być badane w ramach tej procedury w kierunku raka.

Klinika medycyny estetycznej na niską samoocenę

Sonohysterografia. Sterylny roztwór soli fizjologicznej wprowadzony do jamy macicy jest bezechowy (ciemny na środku obrazu). Pokazuje on normalny endometrium jako pasmo hiperechoidalne (jaśniejsze) wokół jamy, w tym przypadku bez żadnych zmian ogniskowych. Kwel-Med – klinika medycyny estetycznej w Bydgoszczy: https://kwel-med.pl/.

Sonohysterografia to specjalistyczna procedura, za pomocą której płyn, zwykle sterylny roztwór soli fizjologicznej (zwany wówczas sonografią infuzji soli fizjologicznej lub SIS), jest wprowadzany do jamy macicy, a jednocześnie wykonywana jest sonografia ginekologiczna.

W wyniku przeglądu przeprowadzonego w 2015 r. stwierdzono, że SIS jest wysoce wrażliwy na wykrycie zaburzeń wewnątrzmacicznych u kobiet subpłodnych, porównywalnych z histeroskopią. SIS jest bardzo czułym i swoistym testem w diagnostyce polipów macicy, podskórnych włókien macicy, anomalii macicy i zrostów wewnątrzmacicznych (jako część zespołu Ashermana) i może być stosowany jako narzędzie do badań przesiewowych u kobiet podrzędnych przed leczeniem IVF.

Laserowe usuwanie wąsika

Klinika medycyny estetycznej na upływ czasu

Gynografia (hiszpański: ginógrafo) jest definiowana jako „radiografia narządów płciowych samic” wykorzystująca „powietrze lub inny gaz”, który jest wstrzykiwany do wewnątrzotrzewnowego układu kontrastowego jako medium kontrastowe. Gynograf wymyślił Abner I. Weisman, lekarz. Gynograf jest nowym udoskonalonym aparatem ginekologicznym wykorzystywanym przez ginekologów i radiologów do wykonywania histerosalpingografii.

Zaletą gynografu nad uterosalpingografią – polegającą na instalacji w macicy obcego materiału – jest to, że jest on „praktycznie wolny od powikłań„, takich jak dożylnacja zatok żylnych macicy, zatorowość płucna, torbiele retencyjne ciała obcego, zapalenie otrzewnej miednicy, pęknięcie jajowodu i śmierć. Jedynym znanym rzadkim efektem ubocznym jest sporadyczne obrzękanie się starego przewlekłego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.