English Italiano Français German Polski

Strona główna

Ikona towarzyszy człowiekowi przez całe życie, od chwili narodzin aż po kres jego ziemskiej wędrówki. Istnieje zwyczaj obdarowywania ikonami, a znakomitą okazją do tego są śluby, chrzciny, urodziny czy też imieniny. Coraz częściej zdarza się , iż osoby prywatne chcą mieć również w domu choć jedną ikonę napisaną na desce a nie tylko papierowe.
Ikona jest wspólnym dziedzictwem wszystkich chrześcijan. Szczególną cześć ikonie oddaje Kościół prawosławny, w którym zajmuje ona wyjątkowe miejsce, ponieważ jest ściśle związana z liturgią. Bez ikony nie odbędzie się żadne nabożeństwo. Ikona pełni podobne funkcje jak Biblia, ponieważ to co w Biblii przedstawione jest w słowach, na ikonie ukazane jest to za pomocą linii i kolorów. Malarz ikon przekazuje to samo co kapłan, z tą różnicą, ze nie posługuje się słowami tylko farbami. Naucza barwami, dlatego ikona nazywana jest Ewangelią w kolorach i liniach. Stąd mówi się o pisaniu a nie malowaniu ikon.
W mojej pracowni ikonograficznej  powstają ikony orthodoxyjne ze ścisłym zachowaniem kanonów cerkiewnych, czyli zasad obowiązujących twórców ikon określonych przez Kościół prawosławny w VII-IX wieku, po burzliwym okresie ikonoklazmu. Kanoniczność dotyczy sposobu ujęcia postaci ludzkiej, krajobrazu, architektury, kompozycji przy opracowywaniu poszczególnych tematów, użycia kolorów, a także kolejnych czynności wykonywania ikony. Rola kanonu sprowadza się do tego, iż daje on malarzowi poczucie pewności o tym, że ikona jest prawidłowo napisana. Dzięki temu może ona funkcjonować w kościele, co w przypadku ikonografów jest ogromnie ważne.
Ale pomimo tych wszystkich zasad ikonograf zostawia jakiś ślad, indywidualny rys. Swój charakter i temperament , który ujawnia się w ikonie, poprzez dobór odpowiednich tonacji kolorów, sposobu kładzenia farby, prowadzenia linii. Nigdy nie spotkamy dwóch identycznie napisanych ikon i można to również zauważyć na przykładzie ikon pochodzących z różnych części świata np. ikon ruskich czy też greckich.
Ikony powstające w mojej pracowni sięgają tradycją do epoki średniowiecza czyli tzw. złotego okresu ruskiej ikony. W swojej twórczości nawiązuję do największych mistrzów ikonografii takich jak: Andrzej Rublow czy Teofan Grek.